ZBEÜ E-Posta Parola Değişim Talebi

Parola kodu, e-posta adres(ler)ine gönderilmiştir.

Öğrenci iseniz; parola kodu, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinde tanımladığınız "2.E-Posta" alanında bulunan kişisel e-posta adresinize gönderilmiştir.

"2.E-Posta" adresinizi https://obs.beun.edu.tr adresinden güncelleyebilirsiniz.

Personel iseniz; kurtarma e-posta adresinizi Personel Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek, Personel Bilgi Sistemi üzerinde güncelleyebilirsiniz.

Parolanız en az 8 veya en fazla 15 karakter olmalıdır.

Türkçe karakterler içermemelidir.

Parolanızda en az 1 büyük harf, 1 küçük harf, 1 rakam ve 1 özel karakter bulunmalıdır.

İzin verilen özel karakterler: !#_+@?*